Volvosteget utbildar 80 ungdomar på 10 orter i Sverige

Volvo anställer 80 arbetslösa ungdomar på yrkesintroduktionsavtal (YA) med start i november 2016. Satsningen kallas för Volvosteget och bidrar till att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen samtidigt som en insats för arbetslösa unga görs. Syftet är att väcka ungdomars intresse för produktionsjobb inom industrin.

Ungdomar som är mellan 18 och 22 år som har en gymnasieexamen kan söka till Volvosteget. Volvokoncernen beskriver programmet som en ettårig betald yrkesinriktad utbildning för ungdomar. Deltagarna läser teori 12 veckor som varvas med 34 veckors praktik. Efter Volvosteget får deltagarna ett utbildningscertifikat.

volvosteget3

Sedan starten 2012 har 1300 ungdomar utbildats. I Volvosteget 2015-2016 utbildades 100 personer på 11 produktionsanläggningar i Sverige. 49 procent av deltagarna var tjejer.

Några av framgångsfaktorerna som Volvokoncernen ser är:

 • Kombinationen lön och utbildning
 • Blandning av teori och praktik
 • Volvokoncernen välkänd arbetsgivare
 • Samarbete med IF Metall, Arbetsförmedlingen och utbildningsleverantörer
 • Nytänkande rekryteringsprocess med bl a videointervjuer
 • Marknadsföring anpassad till målgruppen
 • Kommunikation genom sociala medier

Läs Volvostegets egna reportage från Skövde, Flen och Umeå.
Volvostegets webbplats.
Volvosteget på facebook.

volvosteget2

 

YA-delegationen, 8/11 2016

Resultat av undersökning med de som gick Volvosteget åren 2012-2015 (1 200 deltagare):

 • 81 % har jobb
 • 53 % jobbar inom industrin
 • 12 % studerar
 • 90 % tycker att det har varit en fördel med Volvostegets certifikat när de sökt jobb
 • 84 % tycker att de utvecklat kompetens för nuvarande studier/jobb
 • 40 % tror att de jobbar inom industrisektorn om 3 år