VVS – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

VVS

I den här intervjun besvaras frågorna av Anna-Mi Björkvik som är arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen, VVS.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
Ett viktigt uppdrag för Installatörsföretagen är att arbeta med att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning som möter dagens och framtidens utmaningar. Utan installatörer stannar samhällsbygget.

Det råder akut brist på arbetskraft i installationsbranschen, och branschen skulle behöva anställa 10 000 personer bara för att klara dagens byggtakt. Den siffran måste dubbleras om Boverkets behovsprognos ska tillgodoses, enligt kompetensrapporten.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?
Kompetensbrist som finns idag kommer bli än större om någonting inte görs. Vår förhoppning är att YA-avtalet mellan Installatorföretagen och Byggnads kan bidra till att göra branschen mer känd och att YA-anställningar kan öppna upp för att fler personer kan anställas i branschen samt att vägarna in i branschen blir fler. Vi har ett gemensamt ansvar för att kompetensförsörjningen i branschen stimuleras.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?
Installatörsföretagen har tillsammans med Byggnads träffat två olika typer av yrkesintroduktionsavtal. Det första omfattar personer som går på Utbildningsavtalet, är anställda under utbildning och företagslärlingar inom yrkeskategorierna VVS-montör, VV-isolerare, Isoleringsplåtslagare samt Industrirörmontörer. Det andra omfattar personer som anställs i syfte att bli kylmontörer/kyltekniker samt sprinklermontörer.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?
Ja, om det kommer finnas möjlighet att söka medel för detta.

Läs mer:

VVS yrkesintroduktionsavtal kyla och sprinkler

VVS yrkesintroduktionsavtal AUU och företagslärling

Yrkesintroduktionsavtal: VVS

  • Avtalspart Byggnads
  • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
  • Förkunskapskrav gymnasieexamen VVS för de som anställs på AUU, annars inga förkunskapskrav
  • Inget krav på lokalt avtal
  • Anställning 6-12 månader