YA-delegationen har fått förlängning året ut

Regeringen har i tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07) beslutat om förlängd tid för uppdraget med två månader.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.