YA för akademiker inom offentlig sektor

Nu kan kommuner, landsting och regioner erbjuda YA-anställningar för personer med universitet- eller högskoleutbildning. SKL och OFR har tecknat avtalet (BAL 16) för att möta det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som finns i den offentliga sektorn. Anställningarna vänder sig till personer med svensk eller utländsk examen, som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

Läs hela avtalet här

Läs SKL:s pressmeddelande här