YA i Västra Götaland – hör ungdomar berätta

Hör ungdomar berätta om sina erfarenheter från Program ViA, 12 månaders betald yrkesintroduktion i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter.

Hämtad från Youtube 12/10 2015