YA på förskola i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har startat YA-projektet för att få fler ungdomar att utbilda sig till förskollärare och barnskötare, men också för att ge unga möjligheter till jobb. Drygt 90 ungdomar i åldrarna 20-25 år sökte tjänsterna och 22 valdes ut, däribland Jesper Taivaloja och Erik Nylander.

Möjligheter för kommunen med YA

Tillsammans med handledningen utgör utbildningsdelen ungefär 50 procent av arbetstiden för Jesper och Erik, vilket är en del av Norrköpings satsning på att säkerställa kommande behov av yrkeskvalificerad personal i kommunens förskolor, berättar Stina Wetterström HR-utvecklare på kommunens personalkontor.

– Vi från kommunens sida ser definitivt formen med yrkesintroduktionsanställningar som en möjlighet att fylla luckorna för både förskollärare och barnskötare, säger Stina Wetterström.

– Jag ska givetvis inte gå händelserna i förväg, och vi ska verkligen lägga resurser på att ordentligt utvärdera detta försöksår med YA, men det ser onekligen mycket lovande ut. Jag tror att vårt exempel här i Norrköping mycket väl kan bli vägledande för andra kommuner som är i samma sits som vi.

– Vi eftersträvar jämnare könsfördelning vilket innebär fler manliga förskollärare och barnskötare, säger Sabina. Därför är det förstås väldigt positivt att Erik och Jesper är killar som verkar vilja gå vidare i yrket.

– Det är tyvärr ganska vanligt att många ungdomar – i det system vi haft tidigare – lämnar utbildningen av olika skäl redan efter första praktikveckan, säger Stina Wetterström från Norrköpings kommun.

norrkping-kommun-2
Stina och Sabina, Norrköping kommun

Handledningens plus och minus

Johanna Calderon och Anton Bengtsson är handledare för Erik och Jesper. Båda uttrycker att de själva lär sig mer genom att vara handledare, och Johanna säger:

– Det är oerhört nyttigt för mig att metodiskt gå igenom de olika momenten i jobbet. Det gör att jag även i min egen yrkesroll får reflektera över om jag gör rätt eller fel.

Anton tillägger:

– Problemet är tidsbristen. Jag hade önskat att jag fick mer tid till att ge feedback och att Jesper och jag hade mer tid till att gå igenom de kommande veckornas arbete.

Alla fyra uttrycker viss frustration över att arbetssituationen med barnen, som trots allt är viktigast, kan leda till att de ibland ”hoppar över” ett viktigt uppföljningsmöte.

Sabina, förskolechefen säger:

– Här kanske det märks lite att YA-modellen är ny för oss alla. Jobbet har ännu inte organiserats så att det finns tid för möten på ett naturligt sätt. Här får vi helt enkelt bli bättre framöver.

norrkping-kommun-3
Handledare Anton och Johanna

Så går utbildningen till

Utbildningen anordnas av en av kommunens gymnasieskolor. Alla 22 YA-anställda på kommunens förskolor studerar tillsammans måndagar och fredagar. Då kan de även utbyta erfarenheter och nyförvärvade kunskaper med varandra.

Studierna motsvarar 500 gymnasiepoäng, vilket utgör närmare hälften av poängen i karaktärsämnena för det ordinarie barn- och fritidsprogrammet. Arbetslivserfarenheten de får ger också behörighet till barnomsorgens vikariepool i Norrköping, vilket är en stor fördel enligt Erik och Jesper:

– Tryggheten gör att vi vågar satsa, säger båda med eftertryck.

Stina Wetterström tillägger att det förstås är Norrköpings kommuns ambition att samtliga 22 ungdomar ska komplettera sin utbildning för att kunna arbeta vidare som förskollärare eller barnskötare.

YA – som riktiga jobb

– Först deltog jag i en speed-intervju som tog mindre än fem minuter, säger Jesper, där jag fick möjlighet att berätta om min bakgrund och mina kunskaper och vilka förväntningar jag hade kring att jobba som förskollärare. Sedan fick jag prova på att vara här på Skogsgläntan en halv dag, berättar han.

– Det gick till på samma sätt för mig, säger Erik.

Jesper och Erik har lön under året, men som YA-avtalen är konstruerade handlar det om 75 procent av ordinarie heltidslön. Den lägre lönen sker i utbyte mot att minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning. För Erik och Jesper är emellertid utbildningsdelen 50 procent.

– Vi får en lägre lön under året som vi är anställda för yrkesintroduktion. Den stora fördelen är att vi båda upplever oss som fullvärdigt anställda, precis som alla andra som jobbar här på Skogsgläntan, säger Jesper.

– Men det har mest varit som volontär, fortsätter Jesper. Genom att varva utbildning med ”vanligt jobb” tisdag till torsdag får Erik och jag både rutin och något att göra om dagarna som är kul och lärorikt.

norrkping-kommun-1
YA-anställda Erik och Jesper

Politiskt initiativ

Bakgrunden till satsningen på yrkesintroduktionsanställningar är ett politiskt initiativ, säger Stina Wetterström. Kommunen har länge haft bekymmer med rekrytering inom vissa yrken inom förskolorna.

– YA-anställningar ansågs av stadens politiker vara värt att pröva. Hittills ses det som en smidig och genomtänkt väg in i yrkeslivet för ungdomar som är intresserade av att jobba med barn.

 

Niclas Svensson, 30/5 2015