Startsida

Yrkesintroduktionsanställning som möjlighet är avskaffad.

Den var avsedd att skapa reguljära arbetstillfällen och innebar att du kunde få lära dig ett yrke på en arbetsplats samtidigt som du arbetade och fick lön.

Yrkesintroduktionsanställningen infördes år 2014 i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter och har nu avvecklats. En handledare ansvarade för yrkesintroduktionen och minst 15% av arbetstiden skulle bestå av utbildning och handledning. Ett utmärkt sätt att lära sig ett nytt yrke och kanske få fotfäste på arbetsmarknaden. Dessutom fick arbetsgivaren ett bidrag till lönen. En yrkesintroduktionsanställning kunde vara antingen en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning under som mest 12 månader, och minst 6 månader.

person using MacBook Pro

Vem anställdes?

Yrkesintroduktionsanställning installerades främst för ungdomar under 25 år som varit arbetslösa en längre tid eller för nyanlända. Kravet var att vara inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och uppfylla följande villkor:

  • 15-24 år och sakna yrkeserfarenhet.
  • 15-24 år och arbetslös samt inskriven som arbetssökande i minst 90 dagar inom en fyramånadersperiod.
  • Ha fyllt 25 år och varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
  • Nyanländ och deltagande i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan.
  • Nyanländ som under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till EU/ESS-medborgare.

Så här fungerar yrkesintroduktionsanställning

Den som uppfyllde kraven kunde själv hitta en arbetsgivare som hade intresse av yrkesintroduktionsanställningen, eller så kunde man hitta arbetsgivaren via Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren behövde ha ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal, eller ett hängavtal till ett sådant, som gällde för berörd bransch.

När arbetsgivare blivit identifierad satt den arbetssökande och arbetsgivaren ner och tog fram en handledningsplan tillsammans. Denna sändes sedan in till Arbetsförmedlingen av arbetsgivaren.

Arbetsförmedlingen tittade därefter igenom planen och beslutade om yrkesintroduktionsanställning skulle beviljas. Vid positivt besked var det arbetsgivaren som såg till att anställningen kom igång och att handledningen startade enligt planen. Förhoppningen var naturligtvis att arbetstagaren skulle utbildas och bli så värdefull att en fast anställning erbjöds.

Som arbetstagare under detta avtal erhöll man 75% av den lön som stod i arbetsgivarens kollektivavtal. Detta kunde förstås variera beroende på hur stor del av den arbetade tiden som var handledning eller utbildning.

Varför avvecklades yrkesintroduktionsanställning?

Yrkesintroduktionsanställning avvecklades eftersom den inte ledde till flera reguljära anställningar, fasta jobb, i den omfattning som var målet med denna typ av anställning. Målet att sprida kunskap om yrkesintroduktionsanställning samt att sprida modellen i olika branscher har inte visat sig uppnå den nivå som krävs för att detta ska vara hållbart.

Källa: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/yrkesintroduktionsanstallning

En inkomstförsäkring skyddar för de flesta yrken

En inkomstförsäkring fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät ifall du skulle förlora din anställning oväntat. Den ger dig en ersättning utöver den grundläggande a-kassan, vilket innebär att du kan få upp till 80% av din tidigare inkomst, beroende på försäkringens villkor. För att skydda dig med en inkomstförsäkring är det först och främst viktigt att du är medlem i en a-kassa, eftersom inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till denna.När du väljer inkomstförsäkring är det viktigt att jämföra olika erbjudanden för att hitta en försäkring som passar just dina behov. En sajt som jämför och skriver om inkomstföräkringar, lån mm är Konsument. Tänk på att se över premien, villkor för utbetalning, och vilken maximal ersättningsnivå som erbjuds. Kom ihåg att det ofta finns en kvalifikationstid innan försäkringen kan träda i kraft, vilket innebär att du behöver ha varit ansluten till försäkringen en viss tid innan du kan få ersättning.

Intresserad av att jobba inom finans?

Finansbranschen är en av Sveriges största branscher när det kommer till anställda och antalet anställda på svenska banker i Sverige är över 50 000. Lägg därtill anställda på revisions- och konsultbyråer samt mindre företag inom företagsaffärer så är vi uppe i över 100 000 anställda. Självklart är det många som dras till de generellt sett höga lönerna som råder inom finans, men det finns också andra aspekter som lockar. Till exempel att man ofta får jobba mot den internationella marknaden med avdelningar eller kunder långt bortom Sveriges gränser.

Vilken utbildning behöver man för att jobba inom finans ?

De allra flesta jobb inom finans kräver en högskoleutbildning. Då är det vanligtvis en tre- eller femårig utbildning inom ekonomi det handlar om, d.v.s. så kallade kandidat- eller masterexamen som är aktuellt. Det finns även fyraåriga så kallade civilekonomen examen. Många som jobbar inom branschen brukar dock anse att det allra viktigaste man lär sig om branschen inte kommer från själva universitetsutbildningen utan sådant som de har lärt sig själva vid sidan av eller efter sina studier.

Vad handlar finans om?

Det finns så enormt mycket skrivet om just ämnet finans. Det innefattar också väldigt många olika delar såsom att investera på börsen, spara på konto, eller belåna sig med hjälp av krediter för att få så kallad hävstång. Men om vi tar ett steg tillbaka och tänker på vad själva syftet med finans är. Jo som ordet antyder så handlar finans om att hjälpa till med finansiering, det vill säga bekosta köp och investeringar, både för privatpersoner och företag. För privatpersoner är det vanligaste är att hjälpa med pengar till köp, t.ex. hus- eller bilköp. För att få de allra bästa villkoren och den lägsta räntan är det bäst att ta hjälp av en låneförmedlare.

Vad gör en låneförmedlare?

En låneförmedlare är någon som hjälper dig att jämföra alla olika typer av lån som finns, jämföra räntorna som finns så att du får en så låg ränta som möjligt och sen hjälper till att koppla ihop dig med den bank-, kredit- eller långivare som passar bäst för dig. En av de allra bästa sidorna som skrivit om i princip allt inom lån men också andra delar inom finans såsom sparande och investeringar är Finansvalp. De kan hjälpa dig till ett stort utbud av lån med låga räntor och generösa villkor, det bästa sparkontot och de bästa investeringarna. Varmt rekommenderad!