persons feet on blue towel

Fysioterapeut – Det här är vad en fysioterapeut gör på jobbet

En fysioterapeut (ny benämning på sjukgymnast) är sjukvårdspersonal som fokuserar på förebyggande, diagnos, behandling och rehabilitering av fysiska skador eller funktionshinder.

Fysioterapeuter arbetar med patienter för att förbättra deras fysiska hälsa, rörlighet och kondition med hjälp av olika behandlingar och terapier.

Låt oss ta en titt närmare på en fysioterapeuts dagliga verksamhet och vad de gör på jobbet.

Konsultation

Det första steget i varje fysioterapisession är en inledande konsultation, där patienten och fysioterapeuten diskuterar sin sjukdomshistoria, sina symtom och mål för sessionen.

Patienten kan sedan ge mer detaljerad information om sitt tillstånd, inklusive eventuella redan existerande tillstånd som kan påverka den övergripande vårdplanen.

Under denna del av sessionen kommer fysioterapeuten att ställa frågor om livsstilsvanor som kost och träningsrutiner för att få en förståelse för patientens övergripande hälsotillstånd.

Undersökning

När all relevant information har samlats in under det första samtalet är det dags för en fysisk undersökning.

Detta innebär att man bedömer rörelseomfång, hållning och andra nyckelindikatorer för att fastställa vad som kan ha orsakat skadan eller tillståndet i fråga.

Den hjälper också till att avgöra vilken typ av terapier eller behandlingar som skulle vara mest fördelaktiga för att lindra smärta eller förbättra rörligheten.

Under denna del av sessionen använder fysioterapeuterna också specialutrustning för att bedöma muskelstyrka, ledflexibilitet och reflexer.

Fysioterapibehandlingar

Efter att ha genomfört en inledande bedömning och undersökning börjar en fysioterapeut sedan behandla patientens tillstånd med olika typer av terapi utifrån patientens individuella behov.

Beroende på vilken typ av tillstånd som behandlas kan det handla om manuell terapi som massage eller manipulation, terapeutiska övningar, stretching, elektrisk stimulering, ultraljudsterapi, tejpningstekniker, hydroterapi, laserterapi, värmeterapi, kalla kompresser, antiinflammatoriska läkemedel, hjälpmedel som t.ex. rullatorer eller kryckor, ortoser eller hängslen, utbildning om rätt hållning eller kroppsmekanik under dagliga aktiviteter som att sitta vid ett skrivbord eller att resa sig upp efter att ha suttit ner.

Alla dessa behandlingar är utformade för att minska smärta och förbättra rörligheten för att hjälpa människor att återfå full funktion efter en skada eller ett funktionshinder.

Som du kan se är fysioterapi ett mycket omfattande område som kräver kunskap och färdigheter för att effektivt behandla patienter med olika typer av skador eller funktionshinder.

Genom att tillhandahålla bedömningar, undersökningar och behandlingar som är skräddarsydda specifikt för varje enskilt fall kan fysioterapeuter hjälpa människor att återfå full funktion samtidigt som de minskar smärtnivåerna så att de kan återgå till att leva ett liv utan begränsningar!

Om du upplever någon form av smärta på grund av en skada, ett funktionshinder eller en sjukdom, är det definitivt värt att rådgöra med en kvalificerad fysioterapeut som kan utarbeta en effektiv behandlingsplan för dig.

Lycka till!