white pasta on white paper

Kiropraktor – Det här är vad en kiropraktor gör på jobbet

En kiropraktor är sjukvårdspersonal som specialiserar sig på diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar i rörelse av kroppen.

De är experter på att använda sina händer för att diagnostisera och behandla patienters besvär, från ryggsmärta till huvudvärk.

Om du är nyfiken på vad en kiropraktor gör en vanlig dag, läs vidare för att få en översikt över en typisk arbetsdag för en av dessa skickliga utövare.

Patientbedömning och behandling

En kiropraktors dag börjar vanligtvis med att bedöma nya patienter eller behandla befintliga patienter. Under denna tid går kiropraktorn igenom patientens sjukdomshistoria och utför en fysisk undersökning för att fastställa den bästa behandlingen.

Detta kan omfatta en eller flera metoder som ledmanipulation och mobilisering, mjukdelstekniker som massageterapi, elektrisk stimulering, träningsrecept, livsstilsråd och näringsrådgivning.

Diagnos och rapportskrivning

När bedömningen är klar och patienten har behandlats i enlighet med detta är det dags för kiropraktorn att ställa en diagnos.

Därefter skriver han eller hon en rapport med sina resultat och rekommendationer som vid behov kan delas med andra vårdgivare som är involverade i patientens vård.

Rapporten fungerar också som dokumentation som kan användas om patienten skulle behöva gå igenom försäkrings- eller rättsliga förfaranden i samband med sitt tillstånd.

Administrativa uppgifter

Förutom den direkta patientvården kan kiropraktorer ägna stora delar av sin dag åt administrativa uppgifter, t.ex. beställning av utrustning och förnödenheter eller kontakter med försäkringsbolag.

Andra vanliga arbetsuppgifter är att marknadsföra sina tjänster genom att skapa nätverk med andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården eller genom reklamkampanjer riktade till potentiella klienter, svara på e-postmeddelanden, hantera kundfordringar, undersöka nya behandlingar, skriva artiklar för publikationer, hålla sig uppdaterad om fortbildningskrav, delta i möten med kollegor, delta i seminarier eller övervaka personal, t.ex. assistenter eller massageterapeuter.

Kiropraktorer spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa människor att hantera smärta utan att ta till läkemedel eller invasiva operationer.

Varje dag innebär nya utmaningar – från att utveckla individualiserade behandlingsplaner som är skräddarsydda specifikt för varje persons behov till att hantera administrativa uppgifter – vilket gör detta yrke både intressant och givande på samma gång!

Om du tror att det kan vara rätt för dig att bli kiropraktor kan du kontakta din lokala högskola idag för att få veta mer om hur du kan börja på vägen mot detta tillfredsställande yrkesval!