woman inside laboratory

Sjuksköterska – Det här är vad en sjuksköterska gör på jobbet

Omvårdnad är ett komplext och mångfacetterat yrke som kräver ett brett spektrum av färdigheter, kunskaper och utbildning.

Sjuksköterskor är dels medicinska experter, dels förtroendevalda och dels vårdgivare. De har den unika förmågan att trösta och ge vård till dem som är i behov. Men vad exakt gör en sjuksköterska?

Låt oss ta en djupare titt på detta viktiga yrke.

Sjuksköterskans ansvarsområden

Sjuksköterskor kan arbeta i olika miljöer, till exempel på sjukhus, vårdhem, kliniker, läkarmottagningar, privata mottagningar eller hälsocentraler.

Sjuksköterskans ansvarsområden varierar beroende på plats och roll. Generellt sett ger sjuksköterskor direkt patientvård genom att bedöma patienternas behov och ge behandlingar under ledning av läkare eller annan vårdpersonal.

Detta kan omfatta administrering av mediciner, fysiska undersökningar och tester, emotionellt stöd till patienter och familjer, övervakning av vitala tecken, t.ex. hjärtfrekvens och blodtryck, undervisning av patienter och familjer i korrekt hälso- och sjukvårdspraxis eller hjälp med att samordna vården med annan sjukvårdspersonal.

Sjuksköterskor dokumenterar också patientens framsteg under behandlings- eller återhämtningsperioder samt eventuella förändringar av symtom som kan inträffa på vägen.

Förutom dessa direkta patientvårdsuppgifter måste sjuksköterskor också följa vissa protokoll för smittskydd inom sin anläggning samt se till att all utrustning alltid är korrekt steriliserad.

Ytterligare roller och kvalifikationer

Förutom de direkta patientvårdsuppgifter som nämns ovan – som vanligtvis utförs av legitimerade sjuksköterskor – kan vissa sjuksköterskor specialisera sig på specifika områden som pediatrik (barns hälsa), geriatrik (äldres hälsa) eller obstetrik (kvinnors reproduktiva hälsa).

Andra specialiserade roller är certifierade barnmorskor som ger prenatal vård till gravida kvinnor, sjuksköterskor som kan diagnostisera sjukdomar, psykiatriska sjuksköterskor som specialiserar sig på bedömningar av psykisk hälsa eller skolsköterskor som övervakar elevernas hälsa i skolorna. För att bli en legitimerad sjuksköterska behöver du vara genomgå utbildning.

Vissa roller kräver också ytterligare kvalifikationer, t.ex. certifiering från yrkesorganisationer eller specialiteter som är relaterade till ditt verksamhetsområde.

Att bli sjuksköterska är en otroligt givande karriärväg som ger dig möjlighet att göra meningsfulla bidrag samtidigt som du tar hand om andra med medkänsla och empati varje dag.

Med så många olika typer av sjuksköterskeroller som finns tillgängliga idag – från legitimerade sjuksköterskor till specialiserade positioner som skolsköterskor – finns det något för alla när det gäller att satsa på denna karriär!

Oavsett om du bara har börjat på din resa mot att bli sjuksköterska eller om du vill ha mer information om vad de gör varje dag – vi hoppas att den här artikeln har gett dig en inblick i sjuksköterskans roll!