two men talking

Psykolog – Det här är vad en psykolog gör på jobbet

Har du någonsin undrat hur det är att vara psykolog?

Vad gör de hela dagarna? Sitter de bara och lyssnar på människor som pratar om sina problem, eller finns det mer än så?

Om du någonsin har varit nyfiken på vad en psykolog gör på jobbet är det här blogginlägget för dig!

Låt oss ta en titt på en typisk dag i en psykologs liv.

Psykologens arbetsdag

En psykolog börjar vanligtvis sin dag med att träffa klienter.

Det kan handla om enskilda rådgivningssessioner, gruppterapi, familjeterapi osv. beroende på vilken typ av psykolog det är och vilka särskilda behov klienterna har.

Under dessa möten använder psykologer olika tekniker som kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi för att hjälpa klienterna att identifiera områden där de kan förbättra sig och arbeta för personlig utveckling.

Psykologer genomför också psykologiska bedömningar som IQ-test eller personlighetstester för att få en förståelse för klientens psykiska hälsa.

Förutom att arbeta med klienter kan psykologer också vara involverade i forskningsprojekt eller undervisa i klasser med anknytning till psykologi.

Många psykologer ansvarar till exempel för att genomföra forskningsstudier om ämnen som rör psykisk hälsa eller beteendeförändringar.

Dessutom undervisar vissa psykologer på universitet och högskolor i ämnen som psykologisk teori eller klinisk praxis.

Efter att ha träffat klienter och skött andra uppgifter under dagen kan psykologer avsluta sitt arbetspass med att skriva upp framstegsanteckningar från sina sessioner eller förbereda rapporter för remissinstanser.

Dessa rapporter kan innehålla information om diagnoskoder, behandlingsplaner och klientens framsteg över tid.

Innan psykologer lämnar arbetet för dagen kan de också behöva uppdatera klientjournaler med ny information som samlats in under sessionerna.

Det kräver en skicklig tillämpning av psykologiska teorier och tekniker samt noggrann journalföring och uppmärksamhet på detaljer.

Det är ett otroligt givande arbete som gör det möjligt för individer att göra meningsfulla förändringar i andra människors liv samtidigt som de hjälper dem att nå sina mål genom terapeutiska interventioner.

Det kräver engagemang och hängivenhet men ger stora belöningar både professionellt och personligt!

Vid det här laget hoppas vi att du har fått en bättre förståelse för hur det ser ut när en psykolog går till jobbet varje dag – från möten med klienter till att genomföra forskningsprojekt och allt däremellan!